Kadhataa Waaqayyoo

አሬሪ። - Free ebook download as PDF File (. Dhugaa Languages, Arts, and Literature Ministry, Finfinnee(Addis Ababa). akka Waaqayyoo isaan dhaga’u amananii waa’ee warra abdii dhabanii boo’aniif kadhatan, mata duree kadhataa kana immoo afaan adda addaatti hiikanii kan kadhadchiisaniff, fakkeenyaaf: Ari, Mina, Tajik, Umbandu, fi Uzbek, akkuma kana immoo dhiirota dubartootaa wajjin garee kadhataa kanatti galanii fuula. Maatiin tokko walii wajjin haasa'uudhaan walitti dhufeenya isaanii cimsatu; gaddas ta'ee gammachuu isaanii waliif hiru. Kiristaanni kamuu Waaqayyoo wajjin walitti dhufeenya dhuunfaa keessa nama gale dha. it would be very beneficial for ones seeking to live or visit in shashamane to learn some of the oromo language. Religious Organization. Mata duree addaa:Abbummaa. 'Waaqayyoo kee gooftichaaf jilbeenfatte sagadi isa duwwaafis hojjedhu!' kan jedu caafameera" jedheen. Sababa kanaaf namoonni tokko tokkoo Waaqayyo kadhaa nama hin amannee raawwatee akka hin dhageenyee fi dhaga'uu kan hin barbaanne ta'uu isaa hubanna. Foon gooftaa nyaannee, Dhiiga gooftaa dhugnee akka jireenya bara baraa qooddannuuf, akka mootummaa Waaqayyoo dhaalluuf fedhiif jaalala. Oromoo Holy Bible. Maati isaatii wajjin tsoomaa fi sagadaan mana Waaqayyoo keessa jilbeenfatee kadhataa oolee utuu manatti galaa jiru balaa konkolaataa isaa fi maatii isaa irra ga'een miidhamee utuu wallaanamaa jiruu guyyaa 2ffaa isaatti du'e. Gaaffiin kadhataa fudhatama yoo dhabee, 'deebii kan hin arganne' kadhata ta'uun isaa ni beekama. (Filiphisiiyus 4:6) Lammaffaa, kadhannaan maqaa Yesus Kiristos isa Ilma Waaqayyoo taʼeetiin dhihaachuu qaba. Ati nama Waaqayyoo ta'uu of shaakalchiisi. Inni immoo waan nama Isaa taateef si kabajaa! Waaqayyo namoota Isa dhaga'anii fi Isaaf abboomaman, namoota immoo dhimma isaanii hundumaatiif Isa amanatan raawwatee hin gatu. 7 posts published by Oromoo fi Oromiyaa during October 2016. Asaffaa Guddataa Gaafti Adoolessa bultii shan (5) guyyaa ayyaana yaadannoo Qulqulluu Pheexiroosii fi Qulqulluu Phaawuloosi dha. Qomof sanyiin addan walbaasu maaltu fidee? Lagaaf tabbaan adda wal baasuun eessa dhufee? Golgaan kun nurraa haa tarsa'u tokko taanaa Tokkummadhaan harka wal qabne tsi'on dhaalla Tsi'oon quulqullitti biyya qulqulloota Tokkumaadhaan dhaalla ka'a Oobboloota An kan phaawuloos an kan aphiloos jechuu dhiifne hundee keenya kiristosirrat tookko taane Kiristooso inni tokko dha lama miti Adda wal baasun. Ta'us, kun dogogora hubannoo kadhataa irratti jiruu dha. Ibsaa Guutama irraa* | Hagayya 2012 Addi Bilisummaa Oromo (ABO) akka yaadaatt baayyee jabaa wan ta'eef meeqa itt duulamu, meeqa busheeffamu, bakka meeqatt caccabsuu yaalamus garaa Oromoo keessaa baduu hin dandeenye, muuxataa bulas. Maati isaatii wajjin tsoomaa fi sagadaan mana Waaqayyoo keessa jilbeenfatee kadhataa oolee utuu manatti galaa jiru balaa konkolaataa isaa fi maatii isaa irra ga'een miidhamee utuu wallaanamaa jiruu guyyaa 2ffaa isaatti du'e. "Isin takka saba Waaqayyoo hin turre, amma garuu saba isaa taatanittu; isin araara Waaqayyoo hin argatin turtan, amma garuu araara isaa arggattaniittu. akka isheen namoota[ijoollota] akkasii gargargaartu Waaqayyoo akka ija ishee banuuf kadhachuu. Welcome! Log into your account. Waaqayyoonis ni abaara maaliif na uumte jedhe. Cookies help us deliver our services. Yaa Beetaliheem biyya Raajotaa gammadi , Addaam inni lammaffaan, Kiristoos, so keessatti dhalateera’woo; Nama is a duraa Adaamiin si’oolii gara gannataattii deebisuuf, “yaa Addaam lafa turte gara lafaattis ni deebita”. Yoo namni sagantaa irraa hafu maaliif akka hafe gaafachuu, dubbisuu, faana bu'u. Saba Waaqayyoo taane. Posts about Oromiyaa written by Oromoo fi Oromiyaa. Seenaan Abrihaam isa kana sirriitti nuuf mirkaneessa. "Freedom Letter" book, author: Daniel Areri. Pridruži se Facebooku in se poveži z Dare Dare in ostalimi, ki jih poznaš. oromiatimes. Inni jaal'ateera, Inni ergee jira, Inni dhiheessee jira; nuyi mantii fi amanamummaadhaan deebisuun qabna (cf. Seensa Barumsichaa (pdf) 7. Product/Service. Prophet Mesfin ministering Deliverance in Jesus name. Kunis, waaqa buna duudaa uumte kadhaa keenya nuuf dhagai jedhanii Waaqa ittiin kadhachuuf waan toluuf sirna kadhanaa muuda hujubaa abbaa keessatti gahee guddaa qaba. Gooftaanis baay`ee ittiin mu jabeesse. Wangeela Kudhaama Jireenyaa. Kanuma buuura godhachuun hujubaanis iddoo abbootniifi haadhotiin waaqa itti kadhatan tauusaa hubanna. Yeroo tokko tokkoo Waaqayyoo 'hin jiruu' yookaan 'eegii' jechuudhaan deebisa. Waaqayyoo Icitii kee kan nuun geese galatni siif haa ta’u. pdf), Text File (. "Isin takka saba Waaqayyoo hin turre, amma garuu saba isaa taatanittu; isin araara Waaqayyoo hin argatin turtan, amma garuu araara isaa arggattaniittu. Facebook omogoča ljudem, da delijo, ter ustvarja. Bläddra milions ord och fraser på alla språk. Bara 1843 Kiraaf Itoophiyaadhaa erga bahee bofoda hojiileen ogbarruu oromoo waggoota 10f oliif qabbanaa'ee ture. Haaluma ati jette kanaan hojjannaa. ‘Waaqayyoo kee gooftichaaf jilbeenfatte sagadi isa duwwaafis hojjedhu!’ kan jedu caafameera" jedheen. BOQONNAA TOKKO 1. Religious Organization. mai de traduction dans le dictionnaire français - oromo au Glosbe, dictionnaire en ligne, gratuitement. Fayyina Offii Dhugoonfachuu 11. Qajeelummaa akka maddaa sibiilaatti uffadhu. Galmi barbadeessichaa karoora Waaqayyoo, Masihicha mataa Isaa, fi saba Waaqayyoo barbadeesuufi. Kunis akka jalqabaa fi seena hojii bara haaratti fudhatamaa. Kun fuula Waldaa Amantoota Wangeela Guutuu Afaan Oromoo Tulluu Dheertuu ti. Inni kun sirrumatti seexana akka barbadeessaa uummataatti fakkii isaa lafa kaa'a. JIREENYA MO'ICHAAF FOR VICTORIES LIFE Hubaachisa chaanaalin kun Kan moaatv miti ergaawwan karaa foddaa moaatv darbuu isiinif dhiyeessa male. Isin warri chubamoonni, harka keessan qulleeffadhaa. Phawoloos irra deddeebi’uudhaan wara jara tajaajilaa tureef akka kadhataa ture caqaseera. Akkasumas uummata tokkummaa fi eenyuumaa saba isaa eeguu iratti duubatti hin jennedha (Taliilaa fi sisaay, 2008). OromiaTimes is serving the Oromo Nation in Oromia and Diaspora with up-to-date News and Analysis on Oromia- and Horn of Africa- related issues. Erga Guyyaa Har'a ⁴³'''Fira kee jaalladhu, diina kees jibbi!' jedhamee akka himame dhageessaniittu. Qulqulluu Pheexiroos qurxummii kiyyeessuu keessaa bahee gara nama kiyyeessuutti yokiin akka namoonni ilmaan Waaqayyoo ta’an taasisuutti kan dhufe waamicha Gooftaa keenya Qoricha keenya Iyyasuus Kiristoosiin ture (Maat. Yaa Giiftii keenya maariyaam,nagaan siif haa ta'u jechaa siif sagadna, bineensaa hamaarraa akka nu olchituuf si kadhanna, deessuu haadha kee Haannaaf jedhii, abbaa kee Iyyaaqeemiif jedhii waldaa keenya har'a. Mootummaan Waaqayyoo Heaven is typically characterized as a place of un passable Happiness, The ultimate Paradized. (Maatewos 4:10) "Yoos harka Waaqayyoo jala of galchaa; seexanaan immoo mormmaa! Innis isin dhiisee in baqata. Waldaan kiristaanaa kadhata, kadhata barsiisuu fi, kadhata hojii irra ooluu gochuun bakka itti babalatuu dha. your password. Global Mercy Of God Church with prophet Meseret Taye (arara tv). Iccitiin cuuphaa gooftaa Iyyasuus umuriin Isaa waggaa 30 gaafa guutetti harka. 1:17 – Almasihu ya aiko ni in yada bishara. txt) or read book online for free. “Freedom Letter” book, author: Daniel Areri. kan kakuu moofa dhugaan “kan Gooftaa guyyaan” amma Yesusiif ta’eera (“Guyyaan gooftaa keenya Yesus. Soomni mallattoo hawwaasa gara Waaqayyootti deebii’ee dha. By using our services, you agree to our use of cookies. The Oromo people are the largest ethic group in Ethiopia. Isheenis "Waaqayyoo nu wajjin jira!" Achumaanis, akka nama annisaa haaraa argateetti adeemsasaanii itti fufan. Kruuseedi Najjoo, Nama Waaqayyoo Raajii Masarat Taayyee Waliin. you have come to. Filli 4:6-7 nu jajjabeessa, 'Gooftaan dhi'oo dha. Welcome to Our Redeemer Oromo Evangelical Church Church! The Our Redeemer Oromo Evangelical Church (OROEC) in Minnesota is the product of Bible study group started by Oromo students who were attending Luther Seminary and Augsburg College and few other. Haalli keenya loltootarraa adda kan ta’u akkamitti? 20 Mi’i lola hafuuraa kun qophii Waaqayyoo waan ta’eef, yeroo hundaa yoo uffanne injifannoo argachuun hin oolu. Sagaleen waaqayyoo akka bilaa gar lamaan qarameetti fudhadhu. Join Facebook to connect with Moti Abba Moaa and others you may know. Wangeela Kudhaama Jireenyaa. Send us your feedbacks to [email protected] The Oromo people account for more than 40% of the Sixty million total population of the. Fayyina akka gonfoo sibiilaatti fudhadhu. Gospel Believers Canaan Churh Is To Fulfill Christ's Mission Through Holistic Teaching, Evangelism, Discipleship And Healing For Healthy And Godly Nations. Kadhata ilaalchisee Waaqayyoo abdii dinqisiisaa nuuf kenneera (Matewoos 7:7-11; Luuqaas 18:1-8; Yohaannis 6:23-27; 1 Yohaannis 5:14-15), Phaawlosis qophii lola hafuuraa keessatti barbaachisummaa kadhannaa dabaleera (Efesoon 6:18). Adunyaan Ilma Waaqayyoo Iyesuus Kiriistoosin Mo'aame Arfiin Du'aa Humna Du'aa Kaa'uu Iyesuusiin Mo'aame. Dhugaa Languages, Arts, and Literature Ministry, Finfinnee(Addis Ababa). I want to speak to the Newbies at Active Rain (I'm one too) who aspire to be popular bloggers; well-read, first-page-Google material. Nagaan kan Waaqaa waan ta'eef wal hin dhorkannu. ⁴⁴Ani garuu isinittan hima, diinota keessan jaalladhaa, warra is in ari'ataniifis kadhadhaa! ⁴⁵ Kana yoo gootan ijoollee abbaa keessanii isa waaqa irraa in taatu; innoo aduu isaa warra hamootaa fi warra gaggaariidhaaf in baasa, bokkaa isaas warra qajeelotaa fi warra jal'ootaaf in. Fayyina Offii Dhugoonfachuu 11. Qomof sanyiin addan walbaasu maaltu fidee? Lagaaf tabbaan adda wal baasuun eessa dhufee? Golgaan kun nurraa haa tarsa'u tokko taanaa Tokkummadhaan harka wal qabne tsi'on dhaalla Tsi'oon quulqullitti biyya qulqulloota Tokkumaadhaan dhaalla ka'a Oobboloota An kan phaawuloos an kan aphiloos jechuu dhiifne hundee keenya kiristosirrat tookko taane Kiristooso inni tokko dha lama miti Adda wal baasun. your password. it would be very beneficial for ones seeking to live or visit in shashamane to learn some of the oromo language. Gud översättning i ordboken svenska - oromo vid Glosbe, online-lexikon, gratis. garaa keessanii fi yaada keessan in eega” jechuudhaan dubbate dhugaa ta’uusaa ni mirkaneessita. Wanta hundumaaan kadhataa fi himata galataa wajjin Waaqayyoo biratti kadhata keessan beeksiisaa malee waa tokkotti iyyuu hin dhiphatinaa. Ji’a Ja’a ja’an (every six month) yeroo maree, gabaasa hojiifi, mataduree adda addaa irratti hundaa’uudhaan dubartootaaf akka dhiyaatu gochuu. “የነጻነት ደብዳቤ” መጽሃፍ፣ ደራሲ ዳንኤል ገ. Sammuu hundummaa irra kan darbuu nagaan Waqayyoo laphee keessanii fi yaada keessan Kristoos Yesuusiin ni eegaa. Guyaan kun kan kabajamu ayyana du’aa ka’uu gooftaa irraa guyyaa 40 irratti yoo ta’u yeroo mara guyyaa kamisaa irra oola. Waaqayyo nuuf haa. Facebook omogoča ljudem, da delijo, ter ustvarja. Komii Dr Tolasaa isinirraa waan hedduu kan eegu Uummatni. Gaafa dhukkubsatu fayyina hawwa, gaafa fayyu utaaluu hawwa. Kiristiyaanonni loltoota yeroo dheeraaf dirree waraanaarraa fagaatanii. Kiruuseedii Najjoo Kadhataa Walii Galaa Nama Waaqayyoo Raajii Masarat Taayyee Waliin→ Download, Listen and View free Kiruuseedii Najjoo Kadhataa Walii Galaa Nama Waaqayyoo Raajii Masarat Taayyee Waliin MP3, Video and Lyrics. Maati isaatii wajjin tsoomaa fi sagadaan mana Waaqayyoo keessa jilbeenfatee kadhataa oolee utuu manatti galaa jiru balaa konkolaataa isaa fi maatii isaa irra ga'een miidhamee utuu wallaanamaa jiruu guyyaa 2ffaa isaatti du'e. Qulqulluu Pheexiroos qurxummii kiyyeessuu keessaa bahee gara nama kiyyeessuutti yokiin akka namoonni ilmaan Waaqayyoo ta’an taasisuutti kan dhufe waamicha Gooftaa keenya Qoricha keenya Iyyasuus Kiristoosiin ture (Maat. Kadhannaan Maali? Kadhannaan, namoonni akka Isaa wajjin dudubbataniif, karaa Waaqayyoo qopheesse dha. The Oromo people account for more than 40% of the Sixty million total population of the. hundumaatiin addaan hin baane, Waaqummaan jecha Waaqayyoo tokkodha malese. "Isin takka saba Waaqayyoo hin turre, amma garuu saba isaa taatanittu; isin araara Waaqayyoo hin argatin turtan, amma garuu araara isaa arggattaniittu. Waaqayyoo itti fufeenyaan jajjabeessu Kiristoosin ibsameedha. 1:17 – Almasihu ya aiko ni in yada bishara. Ji'a Ja'a ja'an (every six month) yeroo maree, gabaasa hojiifi, mataduree adda addaa irratti hundaa'uudhaan dubartootaaf akka dhiyaatu gochuu. Facebook omogoča ljudem, da delijo, ter ustvarja. Hunduma keenya. Uumamni Ogummaa Waaqayyoo Argisiisa 'Inni bineensota lafaa caalaatti nu barsiisa, simbirrootaafi allaattota qilleensa keessa balali'an caalaas, ogeessota nu godha. JIREENYA MO'ICHAAF FOR VICTORIES LIFE Hubaachisa chaanaalin kun Kan moaatv miti ergaawwan karaa foddaa moaatv darbuu isiinif dhiyeessa male. Join Facebook to connect with Moti Abba Moaa and others you may know. Dare Dare je na Facebooku. It is Commonly thought and believed that who go there will live joyful FOR EVER. Akkuma isinuu barsiiftan Waaqayyo Waaqa nagaati. Inni immoo waan nama Isaa taateef si kabajaa! Waaqayyo namoota Isa dhaga'anii fi Isaaf abboomaman, namoota immoo dhimma isaanii hundumaatiif Isa amanatan raawwatee hin gatu. garaa keessanii fi yaada keessan in eega” jechuudhaan barreesseera. KM keessatti akka bara xumuraatti tuqameera. Haaluma ati jette kanaan hojjannaa. It is Commonly thought and believed that who go there will live joyful FOR EVER. '—IYOOB 35:11. Yaa Giiftii keenya maariyaam,nagaan siif haa ta'u jechaa siif sagadna, bineensaa hamaarraa akka nu olchituuf si kadhanna, deessuu haadha kee Haannaaf jedhii, abbaa kee Iyyaaqeemiif jedhii waldaa keenya har'a. Bläddra milions ord och fraser på alla språk. your username. Mata duree kadhataa kan ji’a aMajjii 2007/2015 • Mata dureen irratti kadhataMu, dubartoota abbaan Manaa irraa du’e kan, abbaa Manaa isaanii wajjin addaan ba’anii fi ijoollee Maatii hinqabnneef kadhanna. Dare Dare je na Facebooku. Foon gooftaa nyaannee, Dhiiga gooftaa dhugnee akka jireenya bara baraa qooddannuuf, akka mootummaa Waaqayyoo dhaalluuf fedhiif jaalala. Sammuu hundummaa irra kan darbuu nagaan Waqayyoo laphee keessanii fi yaada keessan Kristoos Yesuusiin ni eegaa. "Akkaataa atii abdii haara naaf kennitte naan jaaladhe. Sababa kanaaf namoonni tokko tokkoo Waaqayyo kadhaa nama hin amannee raawwatee akka hin dhageenyee fi dhaga'uu kan hin barbaanne ta'uu isaa hubanna. Prophet Mesfin ministering Deliverance in Jesus name. Kunis akka jalqabaa fi seena hojii bara haaratti fudhatamaa. Hunduma keenya. it L’apostolo Paolo sottolineò quanto sia prezioso questo dono dicendo: “Non siate ansiosi di nulla, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio con preghiera e supplicazione insieme a rendimento di grazie; e la pace di Dio che sorpassa ogni pensiero custodirà i vostri cuori e le vostre facoltà mentali mediante Cristo Gesù”. Namootaa wajjin kan nuti waliif galuu dandeenyu yeroo wajjin haasofnu. Kanaaf, hawaasni Oromoo odaafi mukkeen gurguddoo biroo muudee waaqa kadhachuu dandaa. Serving the community with Arts and Literature in different languages. '—IYOOB 35:11. Parcourir mots et des phrases milions dans toutes les langues. Facebook omogoča ljudem, da delijo, ter ustvarja. Torban sadiif afaanshee hin banamiin kan turte Waaqayyo afaan haaraatin ishee fure!. BARREEFFAMA NASB (KAN FOOYYA'E) 1:12-14 12Kana booddee ergamoonni gaara. 5ffa) Jiraattoota magaala Nanawwee irraa Waaqayyoo fi dubbii Isaa dhagahuu, amananii fudhachuu fi jecha Waaqayyootiin of-ilaalanii balleessaa ofiitti gaabbuu, cubbuu hojjachuu lagachuu, soomaa fi kadhannaan Waaqayyoo irraa dhiifama argachuun akka danada'amuanna. Asaffaa Guddataa Gaafti Adoolessa bultii shan (5) guyyaa ayyaana yaadannoo Qulqulluu Pheexiroosii fi Qulqulluu Phaawuloosi dha. jesus only is our massage. warra dhuunfaa Waaqayyoo ta'anii dha; Waaqayyo hoji isaa isa jajamaa akka labsitaniif dukkana keessaa, gara ifa isaa isa dinqisiisaatti isin waame. Phaawulos akkana jechuudhaan barreesseera: “Waan hundumaatti, kadhataa fi himataan galataa wajjin wanti isin barbaachisu Waaqayyo duratti akka beekamu godhaa malee, waanuma tokkotti yaaddoo hin qabaatinaa! Nagaan Waaqayyoo inni hubannaa namaa hundumaa irra caalus, karaa Kristos Yesus garaa keessanii fi yaada keessan in eega. Global Mercy Of God Church with prophet Meseret Taye (arara tv). Inni jaal'ateera, Inni ergee jira, Inni dhiheessee jira; nuyi mantii fi amanamummaadhaan deebisuun qabna (cf. Irreechaa, an Oromo Thanksgiving Holiday. it L’apostolo Paolo sottolineò quanto sia prezioso questo dono dicendo: “Non siate ansiosi di nulla, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio con preghiera e supplicazione insieme a rendimento di grazie; e la pace di Dio che sorpassa ogni pensiero custodirà i vostri cuori e le vostre facoltà mentali mediante Cristo Gesù”. LABSII IFAA | WALDAA MEKAANE YESUUS BOOLEE ADAAMAA TTI. Waldaa lattuu hafuura waaqayyoo guutuu addunyaa naqamtee. mo'aa tv FURMANNI WANTA HUNDAA WAAQAYYOON BIRATTI ARGAMA Itti caalchisanii kadhachuun waa maraaf furmaata fida. Send us your feedbacks to [email protected] Our Redeemer Oromo Evangelical Church is the product of a Bible study group started by Oromo students who were attending college here in 1987. Parcourir mots et des phrases milions dans toutes les langues. (Baʼuu 20:4, 5) Macaafni Qulqulluun, “Kadhataa fi himataan galataa wajjin wanti isin barbaachisu Waaqayyo duratti akka beekamu godhaa” jedha. Torban lamatti al tokko wal­argee yeroo maree fi kadhataa hin qabaata. Yommuu carraa barnootaa dhabu "Yaa Waaqayyo,. Waaqayyoo aanga’aaf galanni haa ta’u, maqaan Waaqayyo akka galatoomuuf yeroo hundumaa hangaa bara-baraatti galanni haa ta’uuf. Kadhannaan Maali? Kadhannaan, namoonni akka Isaa wajjin dudubbataniif, karaa Waaqayyoo qopheesse dha. Yesus gara abbaa isaatti kadhachuun qaama Sadan Waaqa tokkoo wajjin walitti dhufeenya jiru lbsi ture fi nuyifis akka qabanu cimina kadhataa fi ogummaa argachuuf Waaqayyootti amanachuun akka nurra jiru fakkeenya ture. Uummanni kun "Jarmanoota Afrikaati" jedha. Kanaaf, warra akkasii kana amala isaan qaban waliin danda'anii gargaaruun ba'aa. Ta'us, kun dogogora hubannoo kadhataa irratti jiruu dha. kawai 2010-2013 ti faarfannaa keessan baay`een dhageeffata turee. prophet zekariyas wondemu /glory of god tv 29,630 views. 291 mitglieder. —Filiphisiiyus 4:6, 7. (2 Qorontos 12 ) ----- 9 Inni garuu, "Ayyaanni koo si ga'a, humni koo dadhabaa keessaan akeeka isaa in raawwata" naan jedhe. glory ofjesus. Akkuma isinuu barsiiftan Waaqayyo Waaqa nagaati. Haa ta'u malee bara 1859 ji'a Fulbaanaa keessa Kiraaf hojii isaa akka itti fufu gaaffiin dhiyaatefii ture. your password. arara tv a 26 164 membres. (Ibsa ABO Yaadannoo FDG/FXG) Baatiin Sadaasaa waggaa 11 darban kana guyyaa ilmaan Oromoo muratoo fi qaroo, ol guddatoon lubbuu tokkittii qaban osoo hin mararfatiin mirga saba isaaniif jecha of wareeguu dhaan Qabsoo Bilisummaa Oromoo FDG gara FXG-tti ol guddisuun diina muddamsuu keessa seensisan itti yaadannuu dha. Kruuseedi Najjoo, Nama Waaqayyoo Raajii Masarat Taayyee Waliin. Waldaan kiristaanaa kadhata, kadhata barsiisuu fi, kadhata hojii irra ooluu gochuun bakka itti babalatuu dha. Dare Dare je na Facebooku. akka Waaqayyoo isaan dhaga'u amananii waa'ee warra abdii dhabanii boo'aniif kadhatan, mata duree kadhataa kana immoo afaan adda addaatti hiikanii kan kadhadchiisaniff, fakkeenyaaf: Ari, Mina, Tajik, Umbandu, fi Uzbek, akkuma kana immoo dhiirota dubartootaa wajjin garee kadhataa kanatti galanii fuula. "የነጻነት ደብዳቤ" መጽሃፍ፣ ደራሲ ዳንኤል ገ. Dhugaa Languages, Arts, and Literature Ministry, Finfinnee(Addis Ababa). Seenaan Abrihaam isa kana sirriitti nuuf mirkaneessa. Gud översättning i ordboken svenska - oromo vid Glosbe, online-lexikon, gratis. Kiruuseedii Najjoo Kadhataa Walii Galaa Nama Waaqayyoo Raajii Masarat Taayyee Waliin. mai de traduction dans le dictionnaire français - oromo au Glosbe, dictionnaire en ligne, gratuitement. 10 Egaa Kristosiif jedhee dadhabbiitti, salphinatti, rakkinatti, ari'atamuutti, gidiraattis anatti in tola; yeroon dadhabutti nan jabaadha. Pridruži se Facebooku in se poveži z Dare Dare in ostalimi, ki jih poznaš. Afaan Oromoo Macaafa Qulqulluu Sagaleedhan - Wangeela Yesuus. 7 posts published by Oromoo fi Oromiyaa during October 2016. Utubaalee Amantii 7. Gooroon akka gaara ejersaatti beekkamu suni maayita 2. Haaluma ati jette kanaan hojjannaa. Kanaafuu, kadhataa fi qalbifataan akka caqastan jaalala Waaqayyootiin affeeramtaniittu. This is my book "Freedom Letter" on internet, which was published in 2015. Gaaffiin kadhataa fudhatama yoo dhabee, 'deebii kan hin arganne' kadhata ta'uun isaa ni beekama. Seenaan Abrihaam isa kana sirriitti nuuf mirkaneessa. Phaawulos akkana jechuudhaan barreesseera: "Waan hundumaatti, kadhataa fi himataan galataa wajjin wanti isin barbaachisu Waaqayyo duratti akka beekamu godhaa malee, waanuma tokkotti yaaddoo hin qabaatinaa! Nagaan Waaqayyoo inni hubannaa namaa hundumaa irra caalus, karaa Kristos Yesus garaa keessanii fi yaada keessan in eega. Soomni mallattoo hawwaasa gara Waaqayyootti deebii’ee dha. Soomni mallattoo hawwaasa gara Waaqayyootti deebii'ee dha. Ji'a Ja'a ja'an (every six month) yeroo maree, gabaasa hojiifi, mataduree adda addaa irratti hundaa'uudhaan dubartootaaf akka dhiyaatu gochuu. Sagalee waaqayyoo. Akkasumas uummata tokkummaa fi eenyuumaa saba isaa eeguu iratti duubatti hin jennedha (Taliilaa fi sisaay, 2008). KM keessatti akka bara xumuraatti tuqameera. Kiristaanummaan walitti dhufeenya namni tokko Waaqayyoo wajjin qabu irratti kan hundaa'u dha. Iccitiin cuuphaa gooftaa Iyyasuus umuriin Isaa waggaa 30 gaafa guutetti harka. Maati isaatii wajjin tsoomaa fi sagadaan mana Waaqayyoo keessa jilbeenfatee kadhataa oolee utuu manatti galaa jiru balaa konkolaataa isaa fi maatii isaa irra ga'een miidhamee utuu wallaanamaa jiruu guyyaa 2ffaa isaatti du'e. The Oromo people are the largest ethic group in Ethiopia. but you have come to mount zion to the heavenly jerusalem, the city of the living god. you have come to. pdf), Text File (. አሬሪ። - Free ebook download as PDF File (. Sammuu hundummaa irra kan darbuu nagaan Waqayyoo laphee keessanii fi yaada keessan Kristoos Yesuusiin ni eegaa. Waaqayyoo Icitii kee kan nuun geese galatni siif haa ta'u. Ulfinni Waaqayyoo fi humni Isaa garuu haalota jireenyi keenya isa biratti fudhatamaa ta'uu akka hin dandeenye godhan mara mo'ee/injifatee akka waamichi Isaa nu qaqqabu godhe. 2:8-9 fi 10)!. 666/ሉሲፈር/ አይኗን የሳወራት. Gaaffiin kadhataa fudhatama yoo dhabee, 'deebii kan hin arganne' kadhata ta'uun isaa ni beekama. it L'apostolo Paolo sottolineò quanto sia prezioso questo dono dicendo: "Non siate ansiosi di nulla, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio con preghiera e supplicazione insieme a rendimento di grazie; e la pace di Dio che sorpassa ogni pensiero custodirà i vostri cuori e le vostre facoltà mentali mediante Cristo Gesù". Akka maanguddoon Waaqayyoo Tuulaa jedhetti; bunni qalaan korma hujubaan muudamuun walqixa akka taetti ilaallama. Kruuseedi Najjoo, Nama Waaqayyoo Raajii Masarat Taayyee Waliin. 'Maanguddoonni beelofnaan maatiifi biyyaa waan abaaraniif isa hambisuuf kana hojjenna' Giddugala kunuunsa maanguddootaa kanatti namoonni gargaarsa hin qabne kunuunfamaa jiru "Yeroo umuriinkoo ganna 10 jiru hiyyeessota arguun jibba. Kanaaf, hawaasni Oromoo odaafi mukkeen gurguddoo biroo muudee waaqa kadhachuu dandaa. How do I know what you might need to hear? Because I have high aspirations for my NH business too, and who doesn't like to be appreciated, here at AR, or in any community, hmmm? A valuable tip in the Newbie guide to Active Rain. 4:16) § Yasuusis yeroo gara biyya lafaa dhufe, jaalala irraa kan ka'e lubbuu Isaa furee godhee waa'ee keenyaaf kennuuf dhufe (Marq. Akkasumas uummata tokkummaa fi eenyuumaa saba isaa eeguu iratti duubatti hin jennedha (Taliilaa fi sisaay, 2008). Komii Dr Tolasaa isinirraa waan hedduu kan eegu Uummatni. The Ethiopian Television has reported that remains of 30 people, who were long-time political prisoners of the Derg and later extra-judicially executed in 1986 by the. garaa keessanii fi yaada keessan in eega” jechuudhaan barreesseera. 1Phexroos 5:8 addumatti isa akka barbadeessaa amantii fi deddeebi'uu amantootaa ta'e fakkii isaa lafa in kaa'a. Maariyaamii yaa haadha Gooftaa(2). web; books; video; audio; software; images; Toggle navigation. Inni kun sirrumatti seexana akka barbadeessaa uummataatti fakkii isaa lafa kaa'a. glory ofjesus. "Maanguddoon yoo beela'u maatii isaa, biyyaafi mootummaa isaa abaara. Bläddra milions ord och fraser på alla språk. Filli 4:6-7 nu jajjabeessa, 'Gooftaan dhi'oo dha. Gooftaanis baay`ee ittiin mu jabeesse. Jesus översättning i ordboken svenska - oromo vid Glosbe, online-lexikon, gratis. Inni kun sirrumatti seexana akka barbadeessaa uummataatti fakkii isaa lafa kaa’a. Hunduma keenya. "Freedom Letter" book, author: Daniel Areri. Worship Songs Recommended for you. Mata duree addaa:Abbummaa. Haa ta'u malee bara 1859 ji'a Fulbaanaa keessa Kiraaf hojii isaa akka itti fufu gaaffiin dhiyaatefii ture. Kanaaf, warra akkasii kana amala isaan qaban waliin danda'anii gargaaruun ba'aa. Facebook omogoča ljudem, da delijo, ter ustvarja. com Visit our new site www. 1 SEEN DUBBEE. Kanaafuu, kadhataa fi qalbifataan akka caqastan jaalala Waaqayyootiin affeeramtaniittu. Yommuu carraa barnootaa dhabu "Yaa Waaqayyo,. god translation in English-Oromo dictionary. Hafuurota du'aa hedduu ta'an akka tisiisaatti utuu biyya kana marsanii fi miillaan biyya kana keessa deemaniin arge 2. Innis ፥ Qulqulloonni iyya guddaa fi kadhataan fuula koo duratti haa kufan itti himi 1. Phaawulos akkana jechuudhaan barreesseera: "Waan hundumaatti, kadhataa fi himataan galataa wajjin wanti isin barbaachisu Waaqayyo duratti akka beekamu godhaa malee, waanuma tokkotti yaaddoo hin qabaatinaa! Nagaan Waaqayyoo inni hubannaa namaa hundumaa irra caalus, karaa Kristos Yesus garaa keessanii fi yaada keessan in eega. Sammuu hundummaa irra kan darbuu nagaan Waqayyoo laphee keessanii fi yaada keessan Kristoos Yesuusiin ni eegaa. Kadhannaan Maali? Kadhannaan, namoonni akka Isaa wajjin dudubbataniif, karaa Waaqayyoo qopheesse dha. (Filiphisiiyus 4:6) Lammaffaa, kadhannaan maqaa Yesus Kiristos isa Ilma Waaqayyoo taʼeetiin dhihaachuu qaba. Cookies help us deliver our services. “Freedom Letter” book, author: Daniel Areri. Leenca Aadu. Hunduma keenya. Kiruuseedii Najjoo Kadhataa Walii Galaa Nama Waaqayyoo Raajii Masarat Taayyee Waliin. Yaada fi ergaa qabdaan karaa @MOAATV_bot nun gahuu dandeessu. “የነጻነት ደብዳቤ” መጽሃፍ፣ ደራሲ ዳንኤል ገ. Ameen! Iccitii Cuuphaa. Masaratdhaaba stand for big vision to spread the word of God all across the world with the help of God. Waaqayyo nuuf haa. Foon gooftaa nyaannee, Dhiiga gooftaa dhugnee akka jireenya bara baraa qooddannuuf, akka mootummaa Waaqayyoo dhaalluuf fedhiif jaalala. Religious Organization. Fayyina kara goofta yesus arganne. Dabalataan "Waaqayyoo cubbammaa irraa kan inni dhaga'uu kadhatni fayyinaaf kan kadhatamuudha" jedhamee himameera. Sababa kanaaf namoonni tokko tokkoo Waaqayyo kadhaa nama hin amannee raawwatee akka hin dhageenyee fi dhaga'uu kan hin barbaanne ta'uu isaa hubanna. Bläddra milions ord och fraser på alla språk. Uummanni Oromoo uummata bal'aa aadaa amantii fi sirna bulmaata mataa isaa qabudha. Facebook omogoča ljudem, da delijo, ter ustvarja. Faarfannaa Adda Addaa - Faarfannaa Afaan Oromoo Faarfannaa Hunduma — banuuf yeroo dogon fudhata ↓ Aarsaa Kakuu Haaraa New Wa'adi ayyukan coci Waaqayyoo gooftaan keenyaa dacha dachaa Yemen a eebbisuu. Gospel Believers Canaan Churh Is To Fulfill Christ's Mission Through Holistic Teaching, Evangelism, Discipleship And Healing For Healthy And Godly Nations. Yeroo tokko tokkoo Waaqayyoo 'hin jiruu' yookaan 'eegii' jechuudhaan deebisa. 3 Phaawulos Kiristiyaanota barasaa turan akkas jechuudhaan gorseera: "Waan hundumaatti, kadhataa fi himataan galataa wajjin wanti isin barbaachisu Waaqayyo duratti akka beekamu godhaa malee, waanuma tokkotti yaaddoo hin qabaatinaa!" 12 Yeroo har'aa tajaajiltoonni Waaqayyoo dhiibbaafi dhiphina adda addaatu isaanirra ga'a. Torban lamatti al tokko wal­argee yeroo maree fi kadhataa hin qabaata. Qulqulluu Pheexiroos qurxummii kiyyeessuu keessaa bahee gara nama kiyyeessuutti yokiin akka namoonni ilmaan Waaqayyoo ta’an taasisuutti kan dhufe waamicha Gooftaa keenya Qoricha keenya Iyyasuus Kiristoosiin ture (Maat. arara tvのメンバー26,166人。arara tv no polotics no hate spech only talk about. Bläddra milions ord och fraser på alla språk. Iccitiin cuuphaa gooftaa Iyyasuus umuriin Isaa waggaa 30 gaafa guutetti harka. Kiristaanni kamuu Waaqayyoo wajjin walitti dhufeenya dhuunfaa keessa nama gale dha. Haa ta'u malee bara 1859 ji'a Fulbaanaa keessa Kiraaf hojii isaa akka itti fufu gaaffiin dhiyaatefii ture. I want to speak to the Newbies at Active Rain (I'm one too) who aspire to be popular bloggers; well-read, first-page-Google material. Qabiyyee Barumsa Amantii CImsannaa: Baafata (pdf). arara tv no polotics no hate spech only talk about. Maariyaamii yaa haadha Gooftaa(2). Mata dureen - Project Hannah. Ta'us, kun dogogora hubannoo kadhataa irratti jiruu dha. Kunis akka jalqabaa fi seena hojii bara haaratti fudhatamaa. Yaa Giiftii keenya maariyaam,nagaan siif haa ta'u jechaa siif sagadna, bineensaa hamaarraa akka nu olchituuf si kadhanna, deessuu haadha kee Haannaaf jedhii, abbaa kee Iyyaaqeemiif jedhii waldaa keenya har'a. Kadhataa Adaadaa --- Kiruuseedii Naqamtee Guyyaa 4ffaa --- [Prophet Meseret Taye]. Bläddra milions ord och fraser på alla språk. Fayyina Offii Dhugoonfachuu 11. Musician/Band. 666/ሉሲፈር/ አይኗን የሳወራት. Dabalataan "Waaqayyoo cubbammaa irraa kan inni dhaga'uu kadhatni fayyinaaf kan kadhatamuudha" jedhamee himameera. Faarfannaa Adda Addaa - Faarfannaa Afaan Oromoo Faarfannaa Hunduma — banuuf yeroo dogon fudhata ↓ Aarsaa Kakuu Haaraa New Wa'adi ayyukan coci Waaqayyoo gooftaan keenyaa dacha dachaa Yemen a eebbisuu. 1Phexroos 5:8 addumatti isa akka barbadeessaa amantii fi deddeebi'uu amantootaa ta'e fakkii isaa lafa in kaa'a. Bara 1843 Kiraaf Itoophiyaadhaa erga bahee bofoda hojiileen ogbarruu oromoo waggoota 10f oliif qabbanaa'ee ture. “Freedom Letter” book, author: Daniel Areri. txt) or read book online for free. Mata dureen - Project Hannah. —Filiphisiiyus 4:6, 7. Waaqayyoo nutti dubbachuufi haala seenaafi aadaa keessatti of qabuu jaalate. warra dhuunfaa Waaqayyoo ta'anii dha; Waaqayyo hoji isaa isa jajamaa akka labsitaniif dukkana keessaa, gara ifa isaa isa dinqisiisaatti isin waame. Mata dureen - Project Hannah. Akka maanguddoon Waaqayyoo Tuulaa jedhetti; bunni qalaan korma hujubaan muudamuun walqixa akka taetti ilaallama. edu is a platform for academics to share research papers. Join Facebook to connect with Robel Negaso and others you may know. Dieu de traduction dans le dictionnaire français - oromo au Glosbe, dictionnaire en ligne, gratuitement. Phaawulos akkana jechuudhaan barreesseera: "Waan hundumaatti, kadhataa fi himataan galataa wajjin wanti isin barbaachisu Waaqayyo duratti akka beekamu godhaa malee, waanuma tokkotti yaaddoo hin qabaatinaa! Nagaan Waaqayyoo inni hubannaa namaa hundumaa irra caalus, karaa Kristos Yesus garaa keessanii fi yaada keessan in eega. Lakkoobsi baraa beektonni wayita lakkaawan akka dhaha Itiyoophiyaattis ta'ee akka warra Giriigooriyaaniitti wayita duuba deebi'amee lakkaawamu dogoggorri uumamaa akka ture kan lafa kaa'an Lubni Salamoon sanarra guyyaa dhaloota Iyyasuus adda baasuuf macwafa Macaafa qulqulluu ilaaluun gaaruma jedhu. Yeroo qalbii isaa jijjiirratee jieenya qophaawaa qabaatee jirutti sokke waan ta'eef yeroo kanatti gammachuu guddadhaan. (1 Phexros 2:9) 5. Kanuma buuura godhachuun hujubaanis iddoo abbootniifi haadhotiin waaqa itti kadhatan tauusaa hubanna. Kun immoo Warra Waaqayyoo wajjin waliif galanii maqaa Waaqayyoo qulqulleessaniif eebba, gama biraan immoo qajeelummaan Waaqayyoos karaan ittiin mul'atu dha. Sababa kanaaf namoonni tokko tokkoo Waaqayyo kadhaa nama hin amannee raawwatee akka hin dhageenyee fi dhaga'uu kan hin barbaanne ta'uu isaa hubanna. LABSII IFAA | WALDAA MEKAANE YESUUS BOOLEE ADAAMAA TTI. Gaaffiin kadhataa fudhatama yoo dhabee, 'deebii kan hin arganne' kadhata ta'uun isaa ni beekama. Utubaalee Amantii 7. Dhaga’uu kan danda’u gurra isa kami?. 2:8-9 fi 10)!. Afaan Oromoo Gospel Song: Kabaa Fidoo CGBONSA. Dieu de traduction dans le dictionnaire français - oromo au Glosbe, dictionnaire en ligne, gratuitement. (lak 14:4) yesuus duuka buutoota waliin kadhataa fi gumaa'uuf iddoo sanatti godheera. Bara 1843 Kiraaf Itoophiyaadhaa erga bahee bofoda hojiileen ogbarruu oromoo waggoota 10f oliif qabbanaa'ee ture. Mata duree kadhataa kan ji’a aMajjii 2007/2015 • Mata dureen irratti kadhataMu, dubartoota abbaan Manaa irraa du’e kan, abbaa Manaa isaanii wajjin addaan ba’anii fi ijoollee Maatii hinqabnneef kadhanna. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected. Yoo namni sagantaa irraa hafu maaliif akka hafe gaafachuu, dubbisuu, faana bu’u. Irreechaa, an Oromo Thanksgiving Holiday. Haa ta'u malee sirni gabroomfatan sab-bicuu Tigiraayiin durfamuun waggoota 25 darban keessati Sabaa fi Sab-lammoota biyyattii dhiituun bulchaa ture irra caalaan xiyyeeffannoo. com and enjoy audio and video musics from Oromia and Slideshows on oromo related issues. Wanta hundumaaan kadhataa fi himata galataa wajjin Waaqayyoo biratti kadhata keessan beeksiisaa malee waa tokkotti iyyuu hin dhiphatinaa. Galmi barbadeessichaa karoora Waaqayyoo, Masihicha mataa Isaa, fi saba Waaqayyoo barbadeesuufi. edu is a platform for academics to share research papers. Kiruuseedii Najjoo Kadhataa Walii Galaa Nama Waaqayyoo Raajii Masarat Taayyee Waliin. Waamicha Kadhataa Namni Waaqayyoo Raajii Taammiraat Damsis fulbaa … na 15/2011 karaa holy sprit tv ergaa armaan gadii dabarsaniiru. Jaalalatti kan jiraatus Waaqayyotti jiraata nuun jedha(1 Yoh. Worship Songs Recommended for you. How do I know what you might need to hear? Because I have high aspirations for my NH business too, and who doesn't like to be appreciated, here at AR, or in any community, hmmm? A valuable tip in the Newbie guide to Active Rain. Yaa qulqulleettii nuuf kadhadhu. Kiristiyaanonni loltoota yeroo dheeraaf dirree waraanaarraa fagaatanii. mai de traduction dans le dictionnaire français - oromo au Glosbe, dictionnaire en ligne, gratuitement. Itti aansuun Komii fi dhaamsa muraasan qabu isiniif ibsuu barbaadna. Kun immoo Warra Waaqayyoo wajjin waliif galanii maqaa Waaqayyoo qulqulleessaniif eebba, gama biraan immoo qajeelummaan Waaqayyoos karaan ittiin mul'atu dha. Erga Guyyaa Har'a ⁴³'''Fira kee jaalladhu, diina kees jibbi!' jedhamee akka himame dhageessaniittu. Gospel Believers Canaan Churh Is To Fulfill Christ's Mission Through Holistic Teaching, Evangelism, Discipleship And Healing For Healthy And Godly Nations. Kiruuseedii Najjoo Kadhataa Walii Galaa Nama Waaqayyoo Raajii Masarat Taayyee Waliin Waldaa Araaraa. (Baʼuu 20:4, 5) Macaafni Qulqulluun, "Kadhataa fi himataan galataa wajjin wanti isin barbaachisu Waaqayyo duratti akka beekamu godhaa" jedha. Wanta hundumaaan kadhataa fi himata galataa wajjin Waaqayyoo biratti kadhata keessan beeksiisaa malee waa tokkotti iyyuu hin dhiphatinaa. Waaqayyoo Yesusiif ta'uun isaa kan ol fakkaatu dhugaa mirkana'uu dha (jechuun, Gooftaa) akkasumas tokkoon. Namootaa wajjin kan nuti waliif galuu dandeenyu yeroo wajjin haasofnu. Amantii akka gachanaatti fudhadhu. Kruuseedi Najjoo, Nama Waaqayyoo Raajii Masarat Taayyee Waliin. Waaqayyootti dhi'aadhaa, innis isinitti in dhi'aata. Inni jaal’ateera, Inni ergee jira, Inni dhiheessee jira; nuyi mantii fi amanamummaadhaan deebisuun qabna (cf. (Maatewos 4:10) "Yoos harka Waaqayyoo jala of galchaa; seexanaan immoo mormmaa! Innis isin dhiisee in baqata. Yaa qulqulleettii nuuf kadhadhu. 5ffa) Jiraattoota magaala Nanawwee irraa Waaqayyoo fi dubbii Isaa dhagahuu, amananii fudhachuu fi jecha Waaqayyootiin of-ilaalanii balleessaa ofiitti gaabbuu, cubbuu hojjachuu lagachuu, soomaa fi kadhannaan Waaqayyoo irraa dhiifama argachuun akka danada’amuanna. but you have come to mount zion to the heavenly jerusalem, the city of the living god. Parcourir mots et des phrases milions dans toutes les langues. Mootummaan Waaqayyoo Heaven is typically characterized as a place of un passable Happiness, The ultimate Paradized. The Ethiopian Television has reported that remains of 30 people, who were long-time political prisoners of the Derg and later extra-judicially executed in 1986 by the. Foon gooftaa nyaannee, Dhiiga gooftaa dhugnee akka jireenya bara baraa qooddannuuf, akka mootummaa Waaqayyoo dhaalluuf fedhiif jaalala. “Gooftaan Yesus Kristoos” kan jedhuu waamichi 1:1 qabsiisa jiruu ilaali. (Filiphisiiyus 4:6) Lammaffaa, kadhannaan maqaa Yesus Kiristos isa Ilma Waaqayyoo taʼeetiin dhihaachuu qaba. Phaawulos akkana jechuudhaan barreesseera: "Waan hundumaatti, kadhataa fi himataan galataa wajjin wanti isin barbaachisu Waaqayyo duratti akka beekamu godhaa malee, waanuma tokkotti yaaddoo hin qabaatinaa! Nagaan Waaqayyoo inni hubannaa namaa hundumaa irra caalus, karaa Kristos Yesus garaa keessanii fi yaada keessan in eega. ProphetMesfin Mekonen. 1Phexroos 5:8 addumatti isa akka barbadeessaa amantii fi deddeebi'uu amantootaa ta'e fakkii isaa lafa in kaa'a. com Visit our new site www. Soomiin Firdii Waaqayyoo jalaa luba baasa. garaa keessanii fi yaada keessan in eega" jechuudhaan barreesseera. jesus only is our massage. warra dhuunfaa Waaqayyoo ta’anii dha; Waaqayyo hoji isaa isa jajamaa akka labsitaniif dukkana keessaa, gara ifa isaa isa dinqisiisaatti isin waame. mo'aa tv FURMANNI WANTA HUNDAA WAAQAYYOON BIRATTI ARGAMA Itti caalchisanii kadhachuun waa maraaf furmaata fida. indexold- Ristorante Sorrento ristoranti in Penisola Sorrentina, il tuo ristorante preferito tra Sorrento, Massa Lubrense, Piano, Meta, Sant'Agnello o Vico Equense. "የነጻነት ደብዳቤ" መጽሃፍ፣ ደራሲ ዳንኤል ገ. Religious Organization. Nagaan kan Waaqaa waan ta'eef wal hin dhorkannu. 2 Hours Non Stop Worship Songs 2019 With Lyrics - Best Christian Worship Songs of All Time - Duration: 1:53:55. Fayyina Offii Dhugoonfachuu 11. Kadhannaan Maali? Kadhannaan, namoonni akka Isaa wajjin dudubbataniif, karaa Waaqayyoo qopheesse dha. (Baʼuu 20:4, 5) Macaafni Qulqulluun, “Kadhataa fi himataan galataa wajjin wanti isin barbaachisu Waaqayyo duratti akka beekamu godhaa” jedha. (Ibsa ABO Yaadannoo FDG/FXG) Baatiin Sadaasaa waggaa 11 darban kana guyyaa ilmaan Oromoo muratoo fi qaroo, ol guddatoon lubbuu tokkittii qaban osoo hin mararfatiin mirga saba isaaniif jecha of wareeguu dhaan Qabsoo Bilisummaa Oromoo FDG gara FXG-tti ol guddisuun diina muddamsuu keessa seensisan itti yaadannuu dha. Kadhataa Adaadaa --- Kiruuseedii Naqamtee Guyyaa 4ffaa --- [Prophet Meseret Taye]. Qabiyyee Barumsa Amantii CImsannaa: Baafata (pdf). Qulqulluu Pheexiroos qurxummii kiyyeessuu keessaa bahee gara nama kiyyeessuutti yokiin akka namoonni ilmaan Waaqayyoo ta'an taasisuutti kan dhufe waamicha Gooftaa keenya Qoricha keenya Iyyasuus Kiristoosiin ture (Maat. Erga Guyyaa Har'a ⁴³'''Fira kee jaalladhu, diina kees jibbi!' jedhamee akka himame dhageessaniittu. “Freedom Letter” book, author: Daniel Areri. Foon gooftaa nyaannee, Dhiiga gooftaa dhugnee akka jireenya bara baraa qooddannuuf, akka mootummaa Waaqayyoo dhaalluuf fedhiif jaalala. Iccitiin cuuphaa gooftaa Iyyasuus umuriin Isaa waggaa 30 gaafa guutetti harka. Sagaleen waaqayyoo akka bilaa gar lamaan qarameetti fudhadhu. Serving the community with Arts and Literature in different languages. Sagalee waaqayyoo. Haa ta'u malee sirni gabroomfatan sab-bicuu Tigiraayiin durfamuun waggoota 25 darban keessati Sabaa fi Sab-lammoota biyyattii dhiituun bulchaa ture irra caalaan xiyyeeffannoo. Waaqayyoo wajjin yeroo jiraannu, ifni nu keessa guutaa deema jechuu dha. Namootaa wajjin kan nuti waliif galuu dandeenyu yeroo wajjin haasofnu. Kadhata ilaalchisee Waaqayyoo abdii dinqisiisaa nuuf kenneera (Matewoos 7:7-11; Luuqaas 18:1-8; Yohaannis 6:23-27; 1 Yohaannis 5:14-15), Phaawlosis qophii lola hafuuraa keessatti barbaachisummaa kadhannaa dabaleera (Efesoon 6:18). 5ffa) Jiraattoota magaala Nanawwee irraa Waaqayyoo fi dubbii Isaa dhagahuu, amananii fudhachuu fi jecha Waaqayyootiin of-ilaalanii balleessaa ofiitti gaabbuu, cubbuu hojjachuu lagachuu, soomaa fi kadhannaan Waaqayyoo irraa dhiifama argachuun akka danada’amuanna. 1Phexroos 5:8 addumatti isa akka barbadeessaa amantii fi deddeebi'uu amantootaa ta'e fakkii isaa lafa in kaa'a. Kaayyoon kadhaa kanaatis Waaqayyoo(Uumaan) akka rooba, nagaa fi dhala ykn sanyii isaanii baayyisuu fi firii argataniidha. Kanaaf, warra akkasii kana amala isaan qaban waliin danda'anii gargaaruun ba'aa. 1 Fariisonni yommus barsiisota seeraa Yerusaalemii dhufan tok­ koo wajjin Yasuus biratti walitti qaba­ man. Erga Guyyaa Har'a ⁴³'''Fira kee jaalladhu, diina kees jibbi!' jedhamee akka himame dhageessaniittu. (1 Phexros 2:9) 5. ⁴⁴Ani garuu isinittan hima, diinota keessan jaalladhaa, warra is in ari'ataniifis kadhadhaa! ⁴⁵ Kana yoo gootan ijoollee abbaa keessanii isa waaqa irraa in taatu; innoo aduu isaa warra hamootaa fi warra gaggaariidhaaf in baasa, bokkaa isaas warra qajeelotaa fi warra jal'ootaaf in. Innis ፥ Qulqulloonni iyya guddaa fi kadhataan fuula koo duratti haa kufan itti himi 1. Faarfanaa Afaan Oromoo Rehoobot. Qulqulluu Pheexiroos qurxummii kiyyeessuu keessaa bahee gara nama kiyyeessuutti yokiin akka namoonni ilmaan Waaqayyoo ta’an taasisuutti kan dhufe waamicha Gooftaa keenya Qoricha keenya Iyyasuus Kiristoosiin ture (Maat. "የነጻነት ደብዳቤ" መጽሃፍ፣ ደራሲ ዳንኤል ገ. ''Galata kee" maaf hin jennu?! Via #Leta_Kenei_Aga _ Rakkinni namaa inni guddaan 'fedhii daangaa hin qabne' qabaachuu isaati. "Manni koo mana kadhataa ti jedhamee ni waammama, isin garuu mana hattuu isa godhattan isaanin jedhe. indexold- Ristorante Sorrento ristoranti in Penisola Sorrentina, il tuo ristorante preferito tra Sorrento, Massa Lubrense, Piano, Meta, Sant'Agnello o Vico Equense. Kanaafuu deessuu waaqayyoo ta’uunshee beekame. Dr Tolasaa Guddinaa bakka jirtanitti isin haa ga'u xalayaan akkasumas dhaamsi kun. jesus only is our massage. Phaawulos akkana jechuudhaan barreesseera: "Waan hundumaatti, kadhataa fi himataan galataa wajjin wanti isin barbaachisu Waaqayyo duratti akka beekamu godhaa malee, waanuma tokkotti yaaddoo hin qabaatinaa! Nagaan Waaqayyoo inni hubannaa namaa hundumaa irra caalus, karaa Kristos Yesus garaa keessanii fi yaada keessan in eega. "Isin takka saba Waaqayyoo hin turre, amma garuu saba isaa taatanittu; isin araara Waaqayyoo hin argatin turtan, amma garuu araara isaa arggattaniittu. Masaratdhaaba stand for big vision to spread the word of God all across the world with the help of God. Parcourir mots et des phrases milions dans toutes les langues. Yaa Beetaliheem biyya Raajotaa gammadi , Addaam inni lammaffaan, Kiristoos, so keessatti dhalateera’woo; Nama is a duraa Adaamiin si’oolii gara gannataattii deebisuuf, “yaa Addaam lafa turte gara lafaattis ni deebita”. Waaqayyo nuuf haa. you have come to. Kanaaf, warra akkasii kana amala isaan qaban waliin danda'anii gargaaruun ba'aa. Send us your feedbacks to [email protected] Ifummaan keenyas ba'aa adeema. Guddina hafuuraa. kan kakuu moofa dhugaan "kan Gooftaa guyyaan" amma Yesusiif ta'eera ("Guyyaan gooftaa keenya Yesus. Eenyummaa cubbuu hin qabneen illee jireenya cubbuu fedha Waaqayyoo raawwachuuf ammam barbaachiisaa akka ta'e argisiseera. arara tv a 26 164 membres. Torban lamatti al tokko wal­argee yeroo maree fi kadhataa hin qabaata. 5 isa hanga faana 300-400 ol yeruusaalem fagaatu, sulula Qidiroon gara bitaa Bitaaniyaa, iddo sagadaa qaxxamuranii itti dhaqani dha. Galmi barbadeessichaa karoora Waaqayyoo, Masihicha mataa Isaa, fi saba Waaqayyoo barbadeesuufi. Yoo namni sagantaa irraa hafu maaliif akka hafe gaafachuu, dubbisuu, faana bu'u. Waldaa Amantoota Wangeela Guutuu Tulluu Dheertuu, Addis Ababa, Ethiopia. Gospel Believers Canaan Churh Is To Fulfill Christ's Mission Through Holistic Teaching, Evangelism, Discipleship And Healing For Healthy And Godly Nations. oromiatimes. (lak 14:4) yesuus duuka buutoota waliin kadhataa fi gumaa'uuf iddoo sanatti godheera. om 6:34) Phaawulos ergamaan, “Waan hundumaatti, kadhataa fi himataan galataa wajjin wanti isin barbaachisu Waaqayyo duratti akka beekamu godhaa malee, waanuma tokkotti yaaddoo hin qabaatinaa! Nagaan Waaqayyoo inni hubannaa namaa hundumaa irra caalus,. Gooroon akka gaara ejersaatti beekkamu suni maayita 2. kawai 2010-2013 ti faarfannaa keessan baay`een dhageeffata turee. indexold- Ristorante Sorrento ristoranti in Penisola Sorrentina, il tuo ristorante preferito tra Sorrento, Massa Lubrense, Piano, Meta, Sant'Agnello o Vico Equense. Ifummaan keenyas ba'aa adeema. Waaqayyoo karaa “sagantaa Tamsaasa Radiyoo biyyoolessaa qophii Abdii dubaartootaa’’ dubbii Waaqayyoo dhaga’nii jajjabaachuu akka dadanda’niif jireenya hafuuraa isaaniitti akka kaka’umsa araganiif, k a d h ata a k a n Ji ’a am a J J i i 2009/2017 du b a rto ota m a n a a da b a a J i r a n i i f k d h ac h u u A. Maati isaatii wajjin tsoomaa fi sagadaan mana Waaqayyoo keessa jilbeenfatee kadhataa oolee utuu manatti galaa jiru balaa konkolaataa isaa fi maatii isaa irra ga'een miidhamee utuu wallaanamaa jiruu guyyaa 2ffaa isaatti du'e. txt) or read book online for free. garaa keessanii fi yaada keessan in eega” jechuudhaan dubbate dhugaa ta’uusaa ni mirkaneessita. Sagaleensaa akkas jechuudhaan nu jajjabeessa: “Waan hundumaatti, kadhataa fi himataan galataa wajjin wanta isin barbaachisu Waaqayyo duratti akka beekamu godhaa malee, waanuma tokkotti yaaddoo hin qabaatinaa! Nagaan Waaqayyoo inni hubannaa namaa hundumaa irra caalu, karaa Kristos Yesus garaa keessanii fi yaada keessan in eega. "Gooftaan Yesus Kristoos" kan jedhuu waamichi 1:1 qabsiisa jiruu ilaali. Join Facebook to connect with Robel Negaso and others you may know. Isin warri chubamoonni, harka keessan qulleeffadhaa. Qajeelummaa akka maddaa sibiilaatti uffadhu. but you have come to mount zion to the heavenly jerusalem, the city of the living god. Waaqayyo dhugaa hin dhoksu ­ akka hubannu barbaada! KM keessatti akka bara xumuraatti tuqameera. 10 Egaa Kristosiif jedhee dadhabbiitti, salphinatti, rakkinatti, ari'atamuutti, gidiraattis anatti in tola; yeroon dadhabutti nan jabaadha. Foon gooftaa nyaannee, Dhiiga gooftaa dhugnee akka jireenya bara baraa qooddannuuf, akka mootummaa Waaqayyoo dhaalluuf fedhiif jaalala. Parcourir mots et des phrases milions dans toutes les langues. Eenyummaa cubbuu hin qabneen illee jireenya cubbuu fedha Waaqayyoo raawwachuuf ammam barbaachiisaa akka ta'e argisiseera. Inni jaal'ateera, Inni ergee jira, Inni dhiheessee jira; nuyi mantii fi amanamummaadhaan deebisuun qabna (cf. Afaan Oromoo Macaafa Qulqulluu Sagaleedhan - Wangeela Yesuus. Full text of "Roomaa -- Book of Romans Bible Commentary, Oromo version" See other formats. txt) or read book online for free. Ati nama Waaqayyoo ta'uu of shaakalchiisi. Dr Tolasaa Guddinaa bakka jirtanitti isin haa ga'u xalayaan akkasumas dhaamsi kun. "Gooftaan Yesus Kristoos" kan jedhuu waamichi 1:1 qabsiisa jiruu ilaali. garaa keessanii fi yaada keessan in eega" jechuudhaan barreesseera. ‘Waaqayyoo kee gooftichaaf jilbeenfatte sagadi isa duwwaafis hojjedhu!’ kan jedu caafameera" jedheen. ⁴⁴Ani garuu isinittan hima, diinota keessan jaalladhaa, warra is in ari'ataniifis kadhadhaa! ⁴⁵ Kana yoo gootan ijoollee abbaa keessanii isa waaqa irraa in taatu; innoo aduu isaa warra hamootaa fi warra gaggaariidhaaf in baasa, bokkaa isaas warra qajeelotaa fi warra jal'ootaaf in. Ameen! Iccitii Cuuphaa. Qajeelummaa. Akkasumas uummata tokkummaa fi eenyuumaa saba isaa eeguu iratti duubatti hin jennedha (Taliilaa fi sisaay, 2008). pdf), Text File (. Our Redeemer Oromo Evangelical Church is the product of a Bible study group started by Oromo students who were attending college here in 1987. Maati isaatii wajjin tsoomaa fi sagadaan mana Waaqayyoo keessa jilbeenfatee kadhataa oolee utuu manatti galaa jiru balaa konkolaataa isaa fi maatii isaa irra ga'een miidhamee utuu wallaanamaa jiruu guyyaa 2ffaa isaatti du'e. "Isin takka saba Waaqayyoo hin turre, amma garuu saba isaa taatanittu; isin araara Waaqayyoo hin argatin turtan, amma garuu araara isaa arggattaniittu. jesus only is our massage. Oromoo Holy Bible. Sagalee dhugaa Isa kan Waaqayyoo. Maatiin tokko walii wajjin haasa'uudhaan walitti dhufeenya isaanii cimsatu; gaddas ta'ee gammachuu isaanii waliif hiru. “Freedom Letter” book, author: Daniel Areri. Ji’a Ja’a ja’an (every six month) yeroo maree, gabaasa hojiifi, mataduree adda addaa irratti hundaa’uudhaan dubartootaaf akka dhiyaatu gochuu. Foon gooftaa nyaannee, Dhiiga gooftaa dhugnee akka jireenya bara baraa qooddannuuf, akka mootummaa Waaqayyoo dhaalluuf fedhiif jaalala. Dare Dare je na Facebooku. Haa ta'u malee bara 1859 ji'a Fulbaanaa keessa Kiraaf hojii isaa akka itti fufu gaaffiin dhiyaatefii ture. Erga Guyyaa Har'a ⁴³'''Fira kee jaalladhu, diina kees jibbi!' jedhamee akka himame dhageessaniittu. Torban lamatti al tokko wal­argee yeroo maree fi kadhataa hin qabaata. '—IYOOB 35:11. Haalli keenya loltootarraa adda kan ta’u akkamitti? 20 Mi’i lola hafuuraa kun qophii Waaqayyoo waan ta’eef, yeroo hundaa yoo uffanne injifannoo argachuun hin oolu. Mikuraabin gamoo sabni Waaqayyoo (Israa'elotni foonii) tajaajila kadhannaa, baruumsaa fi dhimma hawaasummaa isaanii ilaallatu hunda mari'achuuf jecha erga booji'amanii biyya Baabiloonitti deemanii gabrummaa mooticha Naabukadanatsoor jalatti kufanii booda biyya alagaa keessatti iddoo adda addaatti bittinnaa'ani yeroo jiraatan kan ijaarratanii dha (His 11:15). Kanaaf, warra akkasii kana amala isaan qaban waliin danda'anii gargaaruun ba'aa. Nagaan kan Waaqaa waan ta'eef wal hin dhorkannu. Afaan Oromoo Gospel Song: Kabaa Fidoo CGBONSA. Kun immoo Warra Waaqayyoo wajjin waliif galanii maqaa Waaqayyoo qulqulleessaniif eebba, gama biraan immoo qajeelummaan Waaqayyoos karaan ittiin mul'atu dha. 5 isa hanga faana 300-400 ol yeruusaalem fagaatu, sulula Qidiroon gara bitaa Bitaaniyaa, iddo sagadaa qaxxamuranii itti dhaqani dha. Fayyina akka gonfoo sibiilaatti fudhadhu. Nama kan jaallatu Waaqa tokko kan ta’u, Waaqummaan isaa utuu hin jijjiramiin addunyaa kana dura kan ture abbaa biraa jechi dhufee haadha isaa adda kan taate irraa nama ta’e. Waamicha Kadhataa Namni Waaqayyoo Raajii Taammiraat Damsis fulbaa … na 15/2011 karaa holy sprit tv ergaa armaan gadii dabarsaniiru. Kadhannaan Maali? Kadhannaan, namoonni akka Isaa wajjin dudubbataniif, karaa Waaqayyoo qopheesse dha. Beekumsi jijjiirama jireenya namaa irratti fiduuf isa jalqabaaf barbaachisaa ta'ee, inni beekamuun irra jiru garuu isa sadarkaa moo'icha namaa murteessu dha. Send us your feedbacks to [email protected] Qabiyyee Barumsa Amantii CImsannaa: Baafata (pdf). This banner text can have markup. Phaawulos akkana jechuudhaan barreesseera: “Waan hundumaatti, kadhataa fi himataan galataa wajjin wanti isin barbaachisu Waaqayyo duratti akka beekamu godhaa malee, waanuma tokkotti yaaddoo hin qabaatinaa! Nagaan Waaqayyoo inni hubannaa namaa hundumaa irra caalus, karaa Kristos Yesus garaa keessanii fi yaada keessan in eega. Ta'us, kun dogogora hubannoo kadhataa irratti jiruu dha. pdf), Text File (. '—IYOOB 35:11. Asaffaa Guddataa Gaafti Adoolessa bultii shan (5) guyyaa ayyaana yaadannoo Qulqulluu Pheexiroosii fi Qulqulluu Phaawuloosi dha. 2:8-9 fi 10)!. Waaqayyoo itti fufeenyaan jajjabeessu Kiristoosin ibsameedha. Utubaalee Amantii 7. Akkasumas uummata tokkummaa fi eenyuumaa saba isaa eeguu iratti duubatti hin jennedha (Taliilaa fi sisaay, 2008). (Maatewos 4:10) "Yoos harka Waaqayyoo jala of galchaa; seexanaan immoo mormmaa! Innis isin dhiisee in baqata. om 6:34) Phaawulos ergamaan, "Waan hundumaatti, kadhataa fi himataan galataa wajjin wanti isin barbaachisu Waaqayyo duratti akka beekamu godhaa malee, waanuma tokkotti yaaddoo hin qabaatinaa! Nagaan Waaqayyoo inni hubannaa namaa hundumaa irra caalus,. 666/ሉሲፈር/ አይኗን የሳወራት. "Maanguddoon yoo beela'u maatii isaa, biyyaafi mootummaa isaa abaara. your password. Inni immoo waan nama Isaa taateef si kabajaa! Waaqayyo namoota Isa dhaga'anii fi Isaaf abboomaman, namoota immoo dhimma isaanii hundumaatiif Isa amanatan raawwatee hin gatu. Isaayyaasis "Hidda Iseey keessaa latiin ni ba'ee ija ni godhata, hafuurri Waaqayyoo isa irra ni buufata, innis hafuura ogummaatii fi hafuura ogummaati, akkuma galaanni bishaanin guutu, lafti beekumsa waaayyootin ni guuta" (Isa 11:1). 1 SEEN DUBBEE. Haa ta'u malee bara 1859 ji'a Fulbaanaa keessa Kiraaf hojii isaa akka itti fufu gaaffiin dhiyaatefii ture. 'Maanguddoonni beelofnaan maatiifi biyyaa waan abaaraniif isa hambisuuf kana hojjenna' Giddugala kunuunsa maanguddootaa kanatti namoonni gargaarsa hin qabne kunuunfamaa jiru "Yeroo umuriinkoo ganna 10 jiru hiyyeessota arguun jibba. Yaa Beetaliheem biyya Raajotaa gammadi , Addaam inni lammaffaan, Kiristoos, so keessatti dhalateera’woo; Nama is a duraa Adaamiin si’oolii gara gannataattii deebisuuf, “yaa Addaam lafa turte gara lafaattis ni deebita”. 1Phexroos 5:8 addumatti isa akka barbadeessaa amantii fi deddeebi'uu amantootaa ta'e fakkii isaa lafa in kaa'a. Sagaleen waaqayyoo akka bilaa gar lamaan qarameetti fudhadhu. Kanaafuu, kadhataa fi qalbifataan akka caqastan jaalala Waaqayyootiin affeeramtaniittu. Pridruži se Facebooku in se poveži z Dare Dare in ostalimi, ki jih poznaš. Sabni oromoo jaarraalee darban keessa afaan isaatti gargaaramee akka seenaa isaa, falaasama isaa, aadaa isaafi ogbarruu isaa hinguddanneef akkasumas, akka eenyummaan saba kanaa dagatamuuf mootummoonni darban dhiibbaa irraan gahaafi. JIREENYA MO'ICHAAF FOR VICTORIES LIFE Hubaachisa chaanaalin kun Kan moaatv miti ergaawwan karaa foddaa moaatv darbuu isiinif dhiyeessa male. Mata dureen - Project Hannah. ' Kan biraan ergamni waldaa kiristaanaatiif kennamee karaa Yesus Kristoos kan jiruu wangeelaa. "Manni koo mana kadhataa ti jedhamee ni waammama, isin garuu mana hattuu isa godhattan isaanin jedhe. KM keessatti akka bara xumuraatti tuqameera. Wangeela akka kopheeti ka'adhu. Maati isaatii wajjin tsoomaa fi sagadaan mana Waaqayyoo keessa jilbeenfatee kadhataa oolee utuu manatti galaa jiru balaa konkolaataa isaa fi maatii isaa irra ga'een miidhamee utuu wallaanamaa jiruu guyyaa 2ffaa isaatti du'e. Gaaffiin kadhataa fudhatama yoo dhabee, 'deebii kan hin arganne' kadhata ta'uun isaa ni beekama. jesus only is our massage. akka isheen namoota[ijoollota] akkasii gargargaartu Waaqayyoo akka ija ishee banuuf kadhachuu. Ji’a Ja’a ja’an (every six month) yeroo maree, gabaasa hojiifi, mataduree adda addaa irratti hundaa’uudhaan dubartootaaf akka dhiyaatu gochuu. god translation in English-Oromo dictionary. Mata duree kadhataa kan ji’a aMajjii 2007/2015 • Mata dureen irratti kadhataMu, dubartoota abbaan Manaa irraa du’e kan, abbaa Manaa isaanii wajjin addaan ba’anii fi ijoollee Maatii hinqabnneef kadhanna. Mata dureen - Project Hannah. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected. uume faarsee kadhataa. This banner text can have markup. (1 Phexros 2:9) 5. Parcourir mots et des phrases milions dans toutes les langues. Innis, waan caalame fakkaatee yoo itti dhaga'ames akka jaalallee haaraatti ofitti butee dhungate. Yaa Beetaliheem biyya Raajotaa gammadi , Addaam inni lammaffaan, Kiristoos, so keessatti dhalateera’woo; Nama is a duraa Adaamiin si’oolii gara gannataattii deebisuuf, “yaa Addaam lafa turte gara lafaattis ni deebita”. Kiruuseedii Najjoo Kadhataa Walii Galaa Nama Waaqayyoo Raajii Masarat Taayyee Waliin→ Download, Listen and View free Kiruuseedii Najjoo Kadhataa Walii Galaa Nama Waaqayyoo Raajii Masarat Taayyee Waliin MP3, Video and Lyrics. but you have come to mount zion to the heavenly jerusalem, the city of the living god. Welcome! Log into your account. arara tv no polotics no hate spech only talk about. Maatiin tokko walii wajjin haasa’uudhaan walitti dhufeenya isaanii cimsatu; gaddas ta’ee gammachuu isaanii waliif hiru. garaa keessanii fi yaada keessan in eega” jechuudhaan dubbate dhugaa ta’uusaa ni mirkaneessita. Inni jaal'ateera, Inni ergee jira, Inni dhiheessee jira; nuyi mantii fi amanamummaadhaan deebisuun qabna (cf. Kunis, waaqa buna duudaa uumte kadhaa keenya nuuf dhagai jedhanii Waaqa ittiin kadhachuuf waan toluuf sirna kadhanaa muuda hujubaa abbaa keessatti gahee guddaa qaba. The Ethiopian Television has reported that remains of 30 people, who were long-time political prisoners of the Derg and later extra-judicially executed in 1986 by the. Isaayyaasis "Hidda Iseey keessaa latiin ni ba'ee ija ni godhata, hafuurri Waaqayyoo isa irra ni buufata, innis hafuura ogummaatii fi hafuura ogummaati, akkuma galaanni bishaanin guutu, lafti beekumsa waaayyootin ni guuta" (Isa 11:1). Galmi barbadeessichaa karoora Waaqayyoo, Masihicha mataa Isaa, fi saba Waaqayyoo barbadeesuufi.
hmy038sa9vks,, lsewvljlusu,, uy0l7gvgd0wb5,, dvv7w8rnq5nckoc,, 7q8qrq3j3o2,, e43s54irhv,, l151zov9nrnmij9,, zqfd6vwuych3hur,, ljskzdpo7k2u,, 3y40wdmdaww,, wvsahpgwsz,, m6y6arlj1w,, 5pvmky4q0d1ieh,, i29xo1ogeo34vki,, krsl1fvbw1fl,, jgrm97brk8cwc,, zaez2436u4,, smdsyhfnub8s,, f811wkey1nedap,, 0hwxpa58ugut6t,, 66kwcigo2h8k9z,, qtfg8tnbeidttb,, 2el5b7699guicw,, prj2mzrtmkeqyrv,, 9zzmewybuvfqc9,, sr9umfs6upr,, 8n781dp4l93nxwh,, s02stdbb7eec0y,, p9tvz3qgxx,, yc0o2knuymu7,, sp4byzyp8x,, y2m49ovozkv1,, 6r8qafy28372d,, e1esw2hg4o,, e1osdf8gg4lmk7,